Πώληση αεροσκαφών

Πώληση και αγορά αεροσκαφών. Χρηματοδότηση της αγοράς. Πλήρης υποστήριξη συμφωνίας. Θέση σε λειτουργία