ενοικίαση αεροσκάφους Yakovlev 42

Επιβάτες: 39

Έτος: 2006

Χαρακτηριστικά πτήσης
Απόσταση3600 χλμ
Ταχύτητα πλεύσης 650 χλμ/ώρα
Μέγιστη ταχύτητα 700 χλμ/ώρα
Απόσταση απογείωσης 1 800 μ
Απόσταση προσγείωσης 1 670 μ
Χαρακτηριστικά διάταξης
Αριθμός κλινών
Όγκος χώρου αποσκευών 18 μ3
Μήκος σαλονιού 19,89 μ
Πλάτος σαλονιού3,60 μ
Ύψος σαλονιού 2,08 μ
Σαλόνι
Εσωτερική διάταξη
Χάρτης πτήσης χωρίς στάση